OBEC MILASÍN

Obec Milasín patřila v roce 1348 ke zboží zubštejnskému (ve tvaru Mileczaw). Obec byla vystavěna kruhovitě v nepravidelném tvaru. V roce 1589 patřila k panství mitrovského, kde zůstala do roku 1656. Pak se stal Milasín součástí statku roženeckého a od roku 1661 zůstal i s Rožnou součástí panství pernštejnského.
Milasín foto
Desátek odváděl do Rožné. V roce 1754 platili poddaní vrchnosti o sv. Jiří 5 zlatých 44 krejcarů a o sv. Václavě 18 zlatých 23 krejcarů a předli 30 liber lnu. Šest sedláků robotovalo týdně 3 dny s jedním koněm a tři dny s jedním volem a o žních ještě týdně 3 dny pěšky o dvou osobách, čtyři sedláci týdně dva dny s jedním koněm a dva dny s jedním volem.

V letech 1980 - 1990 spadal Milasín pod MNV Dolní Rožínka.
V roce 1822 se u Milasína našlo malé množství železné rudy. Hasičský sbor byl založen v roce 1911. Dne 24.3. 1945 byl v obci zastřelen německou hlídkou partyzán Michail Oniščenko, jenž je pochován v Rožné.
V roce 1998 proběhlo k výročí 650. výročí první zprávy o Milasínu 2. setkání rodáků a spoluobčanů.
 
Dominantou obce je nově renovovaný obecní úřad (1998) na návsi, kde také stojí hasičská zbrojnice se zvoničkou. Nechybí tu malé hřiště. Nad obcí najdete mramorový křížek z roce 1920 a právě od něj se naskýtají krásné výhledy po celém Bystřicku, Novoměstsku i ke Křižanovu. U silničky do Rožné se zachoval železný kříž z roku 1906. Od něj se nabízí výhled do areálu uranových dolů v blízkém okolí.

Na nedalekém rozcestí u Bukovské (0,5 km) stojí bývalá starobylá hospoda. Z Milasína můžete podniknout výlety do Dolní Rožínky, Rožné, Bukova, ke zřícenině Mitrova a dále do údolí Loučky.
Milasín foto
 
Milasín foto
Milasín foto
Milasín foto
Milasín foto
 
Webmaster ORAX, s.r.o., www.orax.cz